Z myślą o terapeutycznym działaniu na rzecz rozwoju małego dziecka  z niepełnosprawnością  słuchu uruchamiamy zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Nasze działania mają zapobiegać ewentualnym, przyszłym niepowodzeniom edukacyjnym  i wykluczeniu społecznemu oraz przygotować dzieci do realizowania obowiązku szkolnego.

            Dziecko i rodzina otrzymają wsparcie psychologiczne, terapię pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci.

            Wszyscy terapeuci (surdopedagodzy, tyflopedagodzy, logopedzi)  posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dzieckiem niesłyszącym,  o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym.

 Oferta wczesnego wspomagania:

  • terapia pedagogiczna
  • rewalidacja
  • diagnoza i terapia psychologiczna
  • diagnoza i terapia logopedyczna
  • zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki Montessorii
  • wychowanie słuchowe
  • terapia przez sztukę
  • wspieranie i włączanie rodziny w proces terapii małego dziecka.

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni,  ul. gen. J. Hallera 9. Szkoła dysponuje specjalistyczną  bazą dydaktyczną. W szkole funkcjonują: gabinet logopedyczny, gabinet rewalidacji, sala zabaw, gabinet terapii psychologicznej i pedagogicznej.

 

Jeśli mają Państwo dziecko słabosłyszące lub niesłyszące, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel 58 622 22 24 - udzielimy wszystkich informacji.

 

51,20 PLN

 PŁATNE:

OD DNIA 01.06.2014 DO DNIA 07.06.2014

ZA NIETERMINOWĄ WPŁATĘ BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE!

 W PRZYPADKU DZIECI, KTÓRE MAJĄ ODLICZENIA ZA M-C MAJ, PROSIMY  O USTALENIE KWOTY DO ZAPŁATY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 

Miło nam poinformować, że uczennica klasy II Liceum - Weronika Wójcik została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego "Widziane z bliska".

Serdecznie gratulujemy!

W poniedziałek 19 maja rozpoczynamy TYDZIEŃ EUROPEJSKI  w naszej szkole. Tego dnia odbędą się młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego, nasi uczniowie będą oddawali głos na jedno z 12-stu ugrupowań. Wybory są częścią programu Młodzi głosują, który daje młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej. W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie przygotowują i przeprowadzają działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, organizują młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Organizując wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską. Projekt Młodzi głosują nie jest agitacją polityczną – chodzi w nim wyłącznie o angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.

 

Justyna Jellonnek

Partnerzy szkoły

 

BIP

how to Joomla
DMC Firewall is a Joomla Security extension!