Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024!

Rodzicu, Twoje dziecko ma niepełnosprawność słuchową lub afazję? Chcesz, aby uczyło się w komfortowych warunkach pod okiem profesjonalnej kadry?

Nasze szkoły są dla Ciebie i Twojego dziecka.

Zapraszamy serdecznie!!!

Skontaktuj się z Nasza Szkołą osobiście! 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni

images/dokumenty/wniosek-kl-pierwsza49-2023.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni:

images/dokumenty/wniosek-zerówka49-2023.pdf

Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkoły

images/dokumenty/Zaacznik-dla-kandydatw-spoza-obwodu53-2023-2.pdf 

 

Potwierdzenie woli zapisu do klasy pierwszej w szkole podstawowej: 

Oświadczenie woli.pdf

 

 

  

WYMAGANE DOKUMENTY:

Szkoła Podstawowa: podanie oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odpis aktu urodzenia, dwa zdjęcia legitymacyjne

Liceum Ogólnokształcące: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty, podanie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odpis aktu urodzenia, dwa zdjęcia legitymacyjne