Gimnazjum nr 10, Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących, VI Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące w dniach 9-13 marca 2015 r. zaplanowały projekt edukacyjny pt. "Tydzień Równości". Projekt ten realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu "Szkoła Równego Traktowania" Fundacji im. prof. Bronisława Geremka, z którą nasze szkoły nawiązały współpracę.   Nauczyciele koordynatorzy brali udział w szkoleniach prowadzonych przez prawników, trenerów antydyskryminacyjnych i innych specjalistów zajmujących się tą tematyką. Pan wiceprezydent Gdyni,  Bartosz Bartoszewicz objął projekt „Tydzień Równości” swoim patronatem.

Nasi uczniowie spotykając się z przejawami dyskryminacji nie zawsze potrafią je zidentyfikować, sami nieświadomie posługują się mową nienawiści. Celem projektu jest uświadomienie uczniom potrzeby przeciwdziałania przejawom wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Zależało nam na współpracy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz uczniów słyszących i niesłyszących.  Projekt przewiduje zadania w zakresie przeciwdziałania dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym oraz kobiet, szczególnie w sferze zawodowej i ekonomicznej.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

  • warsztaty na temat dyskryminacji osób niepełnosprawnych i jej przeciwdziałaniu
  • filmowa sonda uliczna nt. dyskryminacji niepełnosprawnych
  • debata oksfordzka o pozycji kobiet w społeczeństwie
  • warsztaty przeciwko przemocy.

Część zajęć przeprowadzą profesjonalni trenerzy z Fundacji im. prof. B. Geremka. Finał podsumowujący działania przeprowadzone w wybranych 60 szkołach z całej Polski odbędzie się pod koniec maja  2015 roku w siedzibie  Sejmu RP.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom młodzi ludzie staną się orędownikami działań antydyskryminacyjnych, a tym samym przyczynią się do rozwoju bardziej tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa.

Koordynatorkami Projektu są panie: Małgorzata Onasch –Ptaszyńska, Maria Łojek- Kurzętkowska.

W czwartek 26 lutego odbył się apel podsumowujący pracę w I semestrze roku szkolnego. Poznaliśmy najlepszych uczniów, którzy mogą pochwalić się  osiągnięciami w nauce, rozmaitych konkursach czy zawodach sportowych. Pani Dyrektor wręczyła osobom ze 100% frekwencją vouchery do kina ufundowane przez Radę Rodziców. Ponadto klasy z najwyższą średnią ocen oraz najlepszą frekwencją udadzą się wraz z wychowawcami do U7, te wyjścia obędą się również dzięki wspaniałomyślności Rady Rodziców.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy serdecznie i mamy nadzieję, że na koniec roku szkolnego będzie tych osób jeszcze więcej.

WYPŁATA STYPENDIUM SOCJALNEGO

ZA MIESIĄC LUTY 2015  ROKU

OD DNIA 16 lutego  

OD GODZINY 08.30 DO 14.30

2 lutego rozpoczynają się ferie zimowe. Wracamy do szkoły 16 lutego 2015 roku.

Wszystkim naszym uczniom życzymy bezpiecznego i radosnego wypoczynku!

Dnia 27 stycznia zapraszamy rodziców na wywiadówki podsumowujące I semestr roku szkolnego. Spotkania rozpoczynają się o godz. 17:30.