Parowanie, skraplanie, krzepnięcie i topnienie. Klasy czwarte 12 i 13 października sprawdziły, jak woda zmienia stan skupienia:

Nasi najmłodsi pracują jak mróweczki:

Pagórek hipsometryczny klasy piątej wykonany z masy solnej. Wszyscy zapamiętamy, co oznaczają barwy na mapie:

Dlaczego powinniśmy myć ręce wodą z mydłem? Dlaczego brud ucieka od płynu do mycia naczyń? Na te pytania odpowiadała klasa 4a czyszcząc bardzo brudne mleko 😉

Malujemy agaty, najpiękniejsze kamienie świata. Brawo! Tak minęła lekcja plastyki w klasie 4b 2 października.