W dniu 13 lutego grono pedagogiczne wzięło udział w szkoleniu dotyczącym anafilaksji.
Dziękujemy Mamie jednej z naszych uczennic za pomoc w zorganizowaniu tego szkolenia i Pani Asi, która to szkolenie poprowadziła.