Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek 2 kwietnia 2015 roku. Wracamy do szkoły w środę 8 kwietnia 2015 roku. 1 kwietnia ( w środę) lekcje odbywają się według stałego planu lekcji w Gimnazjum nr 25 i XV LO. Uczniowie Szkoły Podstawowej nie przychodzą do szkoły. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych ze względu na Sprawdzian Szóstoklasisty.

OPŁATA ZA OBIADY ZA M-C KWIECIEŃ:

G.10, G.25, LON - 48,00 PLN

SPN – 54,40 PLN

 

PŁATNE:

OD DNIA 01.04.2015

DO DNIA 10.04.2015

ZA NIETERMINOWĄ WPŁATĘ BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE!

W PRZYPADKU DZIECI, KTÓRE MAJĄ ODLICZENIA ZA M-C MARZEC, PROSIMY  O USTALENIE KWOTY DO ZAPŁATY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 

W  dniach: 20-21.03.2015r. w Łodzi odbyła się konferencja na temat:„Edukacja niesłyszących wczoraj, dziś i jutro” Uczestniczyły w niej dwie nasze logopedki: Marzena Kitłowska-Kurpiel i Małgorzata Folkierska - Żukowska.

Konferencja była  wspólnym przedsięwzięciem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Łodzi, Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Celem konferencji było  ukazanie dotychczasowego dorobku i doświadczeń kształcenia Głuchych, a także zastanowienie się, jaka będzie i  powinna być przyszłość edukacji niesłyszących. Kolejne zagadnienia dotyczyły  tematów: w jakim kierunku zmierza i jaką rolę odgrywa w tym zakresie edukacja włączająca, czy jest ona szansą czy zagrożeniem dla budowania tożsamości Głuchych, jaka jest przyszłość szkół dla dzieci niesłyszących. Ważnym tematem, który podjęto była  również edukacja językowa, rola i znaczenie polskiego języka migowego oraz szanse dla rozwoju edukacji dwujęzycznej. Do uczestnictwa w konferencji zaproszono  wszystkich zainteresowanych tą problematyką: reprezentantów środowisk naukowych, pedagogów, działaczy organizacji pozarządowych, urzędników, psychologów, socjologów i językoznawców, lektorów języka migowego i innych. Logopedki wzięły także udział w warsztatach na temat doskonalenia pomocy dydaktycznych w pracy z niesłyszącymi, na temat pedagogiki twórczości oraz w warsztacie Polskiego Języka Migowego.

 

Marzena Kitłowska- Kurpiel

godz. 17.00 - spotkanie dyrektora szkoły z Rodzicami z trójek klasowych

godz. 17.30-18.30 - wywiadówki

klasa Oc - s.37

klasa Ic - s.39

klasa IIC - s. 38

klasa IVc - s. 14

klasa Vc- s. 34

klasa IN - s.40

klasa IIIN - s.36

klasa ILN - s. 32

klasa IILN - s.35

klasa IIILN - s.33