ZESPÓŁ TEATRALNY „SAMOGŁOSKA”

          Szkolny zespół teatralny uczniów niedosłyszących „Samogłoska” działający w Szkole dla Niedosłyszących przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni, został założony przez logopedki: p. Małgorzatę Folkierską – Żukowską i p. Marzenę Kitłowską – Kurpiel, a w latach 2005-7 prowadzony był  również przez p. Annę Pankau. Skład zespołu ulega zmianie wraz z pojawianiem się nowych uczniów i odchodzeniem absolwentów.

          Założeniem teatru jest doskonalenie mowy i języka oraz trening komunikacji w warunkach aranżowanych, zbliżonych do naturalnych. Uczniowie niedosłyszący, mając okazję wejść w role mówione lub migane, doświadczają komunikacji w sposób atrakcyjny, poprawny językowo oraz dający dużo satysfakcji i poczucia sukcesu.

          Teatrzyk „Samogłoska” rocznie przygotowuje 1-2 przedstawienia. Są one prezentowane na scenach kilku festiwali i przeglądów teatralnych o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, a także na własnej szkolnej scenie. Zespół jest zapraszany na spotkania świąteczne organizowane przez Stowarzyszenie Osób Niesłyszących „Effetha”, z którym nasza szkoła utrzymuje ścisłe kontakty. 

          Jako formę wyrazu kultywujemy żywe słowo z elementami pantomimy i tańca. Nasi aktorzy to młodzież z gimnazjum /Gimnazjum nr 25/ i liceum /XV Liceum Ogólnokształcące /. Ponadto prowadzimy zajęcia parateatralne i ruchowe dla młodszych uczniów naszej szkoły. 

          „Samogłoska” ma na swoim koncie liczne sukcesy. Została nagrodzona na wielu przeglądach i festiwalach m.in. zdobywając 3 Złote Maski podczas Wojewódzkich Przeglądów Zbiorowych Form Teatralnych w Kościerzynie oraz zdobywając nagrody i wyróżnienia na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Szczecinie i na Przeglądzie Teatrów w Kwidzynie. Kilkakrotnie braliśmy udział w Gdyńskim Przeglądzie Twórczości Teatralnej Szkół Specjalnych „My, zaczarowani teatrem”.

          W przygotowaniu spektakli opiekunom teatru pomagają: nauczyciele muzyki oraz plastyki – p. Anna Tarasiewicz. Rodzice naszych uczniów biorą czynny udział w przygotowaniu kostiumów, rekwizytów i scenografii.