Warsztaty ekologiczne na temat segregacji śmieci zorganizowane przez UM w Gdyni oraz zajęcia świetlicowe. 

PROSIMY O UREGULOWANIE OPŁAT ZA POSIŁKI ZA M-C KWIECIEŃ

 

      68,00 PLN 

TERMIN PŁATNOŚCI UPŁYNĄŁ 8.04.2022

 

W PRZYPADKU DZIECI, KTÓRE MAJĄ ODLICZENIA Z TYTUŁU ODPISÓW PROSIMY O USTALENIE KWOTY DO ZAPŁATY TELEFONICZNIE Z  SEKRETARIATEM SZKOŁY!

 

NUMER KONTA ZSO NR 6

PKO BP    NR 64 1440 1026 0000 0000 1252 2347