Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w najbliższych dniach wychowawcy klas poinformują Państwa o możliwych formach i  zakresie realizacji podstawy programowej w czasie zawieszenia zajęć szkolnych.

Drodzy Rodzice,

zgodnie z zaleceniem MEN od jutra tj. 12 marca do 25 marca zawieszamy zajęcia w szkole.

W dniach 12-13 marca organizujemy zajęcia opiekuńcze dla tych z Państwa, którzy nie mogą zorganizować opieki dla dzieci w tak krótkim czasie.

Jednocześnie informujemy, że rodzicom dzieci do 8 r.ż. przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Więcej informacji na temat zasiłku na stronie: www.zus.pl lub pod numerem infolinii: 225601600.

Prosimy o śledzenie informacji na naszej stornie internetowej.

 

Dyrektor szkoły

Jolanta Kasperek-Sut

W związku z wystąpieniem zachorowań na koronawirusa na terenie Polski informujemy, że:

  1. Decyzją Rady Pedagogicznej zawieszamy wszystkie wyjścia, wyjazdy i zajęcia poza terenem szkoły do odwołania.
  2. Zawieszamy organizację konkursów i imprez międzyszkolnych organizowanych przez naszą szkołę.
  3. Obowiązkiem rodziców jest zgłaszanie do wychowawcy lub dyrektora szkoły wystąpienia u dzieci infekcji wirusowej oraz pozostawienie dziecka w domu do czasu wyleczenia.

 

Jednocześnie prosimy rodziców dzieci powracających z zagranicy o pozostawienie ich w domu przynajmniej na okres 14 dni.

Wszystkie nasze dzieci pracują indywidualnie z surdologopedą. 3 lutego Wiktor miał wyjątkowe trudne zadanie:

 

 

 

Dziękujemy za odwiedziny.

Miłe słowa i celne uwagi zmotywowały nas do dalszej pracy!

Po takich spotkaniach chce nam się jeszcze bardziej!

Do zobaczenia!