Drodzy Rodzice informujemy, że spotkania z wychowawcami klas

w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021 odbędą się w dniach 27 i 28 sierpnia 2020 roku.

Ze względu na reżim sanitarny związany ze stanem epidemicznym odbędą się one zdalnie.

O formie i dokładnym terminie spotkania poinformują Państwa wychowawcy klas.

Drodzy Rodzice oddziału 0, prosimy o zapoznanie się z informacją od wychowawcy grupy p. Justyny Łomży:

Bardzo proszę o przygotowanie wyprawki do szkoły w skład której wchodzą:

-2 bloki techniczne z białymi kartkami,

-2 blok techniczne  z kolorowymi kartkami,

-2 opakowania plasteliny, duże wycinanki,

-nożyczki (podpisane)

-kredki świecowe,

-farby plakatowe,

-plastikowy pojemnik na wodę,

-zeszyt w 3-linie do j. polskiego,

-zeszyt w kratkę do matematyki (16-kartkowy)

-flamastry, kredki, 2 ołówki, temperówka

-2 tekturowe teczki na prace plastyczne i karty pracy,

-liczydło

Wszystkie rzeczy należy podpisać!!!

Dodatkowo proszę o 16-kartkowy zeszyt w kratkę, w okładce - ma on służyć jako dzienniczek. Na pierwszej stronie zeszytu proszę napisać:  imię i nazwisko dziecka.

Wszystkie rzeczy przynosimy w tekturowym pudełku.

 

W klasie „0” będziemy korzystać z podręcznika  Nowej Ery „Kolekcja sześciolatka”.

Wszystkie rzeczy przynosimy w ciągu pierwszego tygodnia nauki.

Najdziwniejsze zakończenie roku szkolnego już za nami! Tak dziwne, jak ostatnie trzy miesiące. Mimo tego, nasi uczniowie spisali się na medal! Gratulujemy fantastycznych wyników  nauce, dziękujemy za ciężką pracę. Specjalnie podziękowania kierujemy do Rodziców - bez Waszej pomocy, wysiłku i zaangażowania, nic by się nie udało. Jesteście super :)

Szanowni Rodzice,

W związku z ciągłym i dynamicznym rozwojem naszej szkoły, podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy pozyskiwania środków na remonty i doposażanie szkoły.

W minionym czasie, dzięki środkom pozyskanym z Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, zamontowaliśmy nowy monitoring wizyjny obejmujący teren wokół szkoły wraz z boiskiem i parkingiem oraz lampę doświetlająca parking przed szkołą. Podjęte działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów, zwiększając ich widoczność w obrębie szkoły.

W kwietniu 2020 roku złożyliśmy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Miło nam poinformować, że w tym roku, jako jedyna szkoła w Gdyni, uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach ww. programu, dzięki czemu wymienimy stoliki i krzesełka w stołówce szkolnej oraz dostosujemy kuchnię do jednoczesnego przygotowania większej ilości posiłków poprzez wymianę urządzeń kuchennych zasilanych gazem. Planujemy zrealizować wszystkie prace do końca 2020 roku.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie w podejmowanych inicjatywach.

                                                                                     Dyrektor i Pracownicy ZSO nr 6