Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9 kwietnia do 14 kwietnia. W tym czasie nie będą prowadzone zajęcia w zakresie zdalnego nauczania.

Mimo bardzo trudnej sytuacji nasi uczniowie uczą się, bawią, tworzą i - co najważniejsze - nie tracą humoru! Biorą udział w zajęciach logopedycznych, spotykają się online z p. psycholog i pedagog, dzielnie wykonują wszystkie zadania, udowadniają, że z powodzeniem można ćwiczyć we własnym pokoju. A my, nauczyciele, niezmiennie dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i zrozumienie.

Szanowni Państwo !

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, informuję, że zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odbywać się będą z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość. O formach realizacji i planie zajęć dla poszczególnych klas wychowawcy poinformują uczniów i ich rodziców ( do środy, 25 marca 2020 ).

Będziemy Państwa informować na bieżąco na temat ewentualnych zmian.

Jolanta Kasperek - Sut

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją dziękuję za zrozumienie i współpracę.

W najbliższym czasie nauczyciele, wychowawcy przekażą Państwu informację na temat możliwości realizacji podstawy programowej przez dzieci w domach.

 Bardzo prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości.

Jolanta Kasperek- Sut