20 listopada rozstrzygnięty został konkurs plastyczny organizowany przez Centrum Kultury w Gdyni pt.”3 x Królewna, 3 x Smok”, w którym braliśmy udział. Talent naszych uczniów z klasy 0 został doceniony – Agnieszka Konkol otrzymała nagrodę za zajęcie II miejsca w kategorii 6-latków, a Piotruś Rozbicki – za zajęcie II miejsca w kategorii 5-latków.

21 listopada obchodzimy w naszej szkole Dzień Misia! Każdy uczeń, który przyniesie w tym dniu misia nie będzie pytany! Zapraszamy do zabawy!

To kampania społeczna podsumowująca działania podjęte dla uczczenia Roku Janusza Korczaka, której celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa i uwrażliwienie go na fakt, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami i mogą korzystać z przysługującym im praw. Początek kampanii został przewidziany na 20 listopada.

Data ta nie jest datą przypadkową. 20 listopada to rocznica uchwalenia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka w 1989 roku. Niezależnie od dnia obchodów, komunikat jest ten sam: prawa dzieci wciąż są naruszane, trzeba więc stale o nich przypominać.
*Sięgnijcie do Statutu Szkoły i przygotujcie jedno prawo ucznia i jeden obowiązek.
Zapisane na kartkach prawa i obowiązki umieśćcie na drzwiach każdej klasy- będą nam cały rok      przypominały, że prawa należy na równi respektować z obowiązkami.
 
*Napiszcie artykuł do szkolnej gazetki.
* Przygotujcie prezentację multimedialną.
 
10 grudnia podsumowanie Waszych działań. Powodzenia!
 
D. Durowska , A. Gradowska, J. Jellonnek

W kwietniu uczniowie klas III będą zmagać się z egzaminem gimnazjalnym.  Aby przybliżyć uczniom sposób przeprowadzania egzaminu, a także sprawdzić, czego jeszcze trzecioklasiści muszą się nauczyć, organizujemy próbny test:


13 listopada- część humanistyczna

14 listopada  - część matematyczno-przyrodnicza

15 listopada - język angielski

Powodzenia!!!

Dofinansowanie zakupu podręczników -  "Wyprawka szkolna" - wypłaty będą realizowane w dniach 6 - 15 listopada w godzinach 8.00  -14.30 (6 listopada w godz. 11.00-14.30)