W celu promocji szkoły dla dzieci niedosłyszących grupa nauczycieli nauczania początkowego oraz terapeutów podjęła inicjatywę zorganizowania przeglądu teatralnego pod nazwą „Forum Młodego Aktora”.

   Jest to przegląd małych form teatralnych skierowany do szkół podstawowych, na których terenie funkcjonują klasy integracyjne. Obecnie jest to cykliczna impreza, odbywająca się co roku w kwietniu.

   Forma przeglądu teatralnego, nie konkursu ma na celu osiągniecie przez wszystkich uczestników sukcesu. W ten sposób żadne z dzieci biorących udział w imprezie nie czuje się pokrzywdzone. Wszyscy zostają wyróżnieni i nagrodzeni słodkimi upominkami oraz dyplomami uznania.

   Założeniem projektu jest rozpropagowanie na terenie Trójmiasta szkoły dla dzieci niedosłyszących oraz integrowanie dzieci  z różnymi niepełnosprawnościami, uczenie ich tolerancji względem siebie i innych.