Zadanie 5

Wartość siły, z jaką Księżyc przyciąga ciało znajdujące się na jego powierzchni jest 6 razy mniejsza niż wartość siły, z jaką Ziemia przyciąga to ciało, gdy znajduje się ono na powierzchni. Oblicz wskazanie wagi sprężynowej znajdująca się na powierzchni Księżyca, po powieszeniu na niej ciała o masie 24.

Zadanie 6

Całkiem niedawno obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny, w czasie którego tradycja każe utopić Marzannę. Przygotuj plakat, który wyjaśni wszystkim prawo Archimedesa i warunek pływania ciał. Czy wiesz dlaczego Archimedes  na rysunku trzyma koronę w ręku?

 

Zapraszam do udziału w konkursie!

 

Agata Szafrańska

PŁATNE:

54,40 PLN

OD DNIA 01.04.2014 DO DNIA 07.04.2014

ZA NIETERMINOWĄ WPŁATĘ BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE!

W PRZYPADKU DZIECI, KTÓRE MAJĄ ODLICZENIA ZA M-C MARZEC, PROSIMY  O USTALENIE KWOTY DO ZAPŁATY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 

WYPŁATA STYPENDIUM SOCJALNEGO

ZA MIESIĄC   MARZEC

2014  ROKU

OD DNIA 17 marca

OD GODZINY 08.30 DO 14.30

Zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami klas na godzinę 17.00

klasa Ic - sala 38

klasa IIIc - sala 37

klasa IVc - sala 34

klasa VIc - sala 32

klasa IIN - sala 36

klasa IIIN - sala 39

klasa ILN- sala 35

 

Uwaga! W klasie IILN wywiadówka odbędzie się w innym terminie:

 11 marca 2014 (wtorek) - sala 33

 

Zasady konkursu:

1. Zadania pojawiają się raz na dwa tygodnie na drzwiach pracowni fizycznej.
2. Zadania są z całego zakresu materiału obowiązującego w gimnazjum.
3. Rozwiązania !samodzielne! przynosimy do sprawdzenia w każdy wtorek i piątek o godzinie 14:20
4. Wtorek i piątek są też dniami ewentualnych konsultacji.
5. Nagrodą za poprawne rozwiązanie jest ocena [również u pana Żmicha] i coś słodkiego.
 
Agata Szafrańska
 

Kochani!

W związku z tym, że zadania przygotowane do zabrania błyskawicznie znikają postanowiłam wrzucać ich treść również na naszą stronę internetową.
 

ZADANIE 1

Na wózku znajduje się naczynie z wodą, z którego wypływa

ona kroplami w równych odstępach czasu (czasomierz

kroplowy).

a) Jak nazwiesz ruch wózka, jeżeli krople rozmieszczone są

wzdłuż toru wózka w równych odstępach od siebie?

b) Jaka była prędkość wózka, jeżeli w czasie 6 sekund

spadło 11 kropli w odstępach 12 cm od siebie?

ZADANIE 2

Wykonany z substancji o gęstości 720 kg/m3 sześcienny

klocek o krawędzi 4 cm pływa w cieczy. Objętość

zanurzonej części sześcianu równa jest 2/3 objętości

całego sześcianu.

a) Oblicz masę sześcianu

b) Oblicz wartość siły wyporu działającej na sześcian.

c) Oblicz gęstość cieczy, w której pływa sześcian.