21 listopada na przyrodzie klasa czwarta zajmowała się zmianami stanu skupienia wody. Nauczanie przez doświadczenie!