30 września tak minęła poniedziałkowa lekcja przyrody klasie czwartej w szkolnej warsztatowni :)