WYPŁATA STYPENDIUM SOCJALNEGO

ZA MIESIĄC

MAJ   2013  ROKU

 OD DNIA 07 MAJA

OD GODZINY 08.30 DO 14.30