PRZYPOMINAMY O WPŁATACH ZA POSIŁKI

PŁATNE OD 10.06.2024 DO 15.06.2024 ROKU
Z UWAGI NA OSTATNIĄ WPŁATĘ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024, PROSIMY O USTALENIE WYMAGANEJ KWOTY TELEFONICZNIE
Z SEKRETARIATEM SZKOŁY!

NUMER KONTA ZSO NR 6
PKO BP NR 64 1440 1026 0000 0000 1252 2347