Oświadczenia woli składamy w najbliższy piątek od 12:00-15:00
 
i w poniedziałek w godz. 8:00-16:00 w sekretariacie szkoły.