WYPŁATA STYPENDIUM SOCJALNEGO

ZA MIESIĄC LISTOPAD 2013  ROKU

OD DNIA 19 listopada

OD GODZINY 08.30 DO 14.30