Fantastyczne lapbooki na temat krajobrazu wysokogórskiego Tatr 🏞 Tak na lekcji geografii pracowali dziś piątoklasiści