GRANT BLOOMBERG PHILANTROPIES wartości 25000$ dla Gdynia, naszej szkoły i dzielnicy! Znalezliśmy się wśród 19 zwycięskich europejskich miast, a to oznacza, że w 2023 roku powstanie przed szkołą fantastyczna i przyjazna przestrzeń. W jej projektowaniu i realizacji wezmą udział nasi uczniowie. Dziś - w obecności p. Prezydenta B.Bartoszewicza, p. Prezydenta M. Łucyka, Naczelnik Wydziały Kultury - p. M. Wagner, Naczelnik Wydziału Edukacji - p. K. Przyborowskiej, Pełnomocniczki prezydenta miasta Gdyni ds. przestrzeni publicznych, przedstawicieli CUPSZ oraz pomysłodawcy projektu Pana Adama Chylińskiego i p. Natalii Wielebskiej z Traffic Design odbyło się spotkanie inaugurujące wszystkie działania. Będzie się działo 💪https://www.bloomberg.org/.../these-european-cities-will.../