OPŁATA ZA OBIADY ZA M-C LISTOPAD

G.25 , LON:  51,20 PLN

SPN:   60,80 PLN

 PŁATNE:

OD DNIA 01.11.2013 DO DNIA 07.11.2013

ZA NIETERMINOWĄ WPŁATĘ BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE!

 W PRZYPADKU DZIECI, KTÓRE MAJĄ ODLICZENIA ZA M-C PAŹDZIERNIK, PROSIMY O USTALENIE KWOTY DO ZAPŁATY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.