Najbliższe spotkanie Rady Rodziców odbędzie się

we wtorek 20 września o godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy!