OPŁATA ZA OBIADY ZA M-C LISTOPAD           

76,00 PLN 

WPŁATY TYLKO BEZGOTÓWKOWE DOKONYWANE SĄ DO KOŃCA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC, W KTÓRYM NASTĘPUJE KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW, OPŁATY WINNY BYĆ TAK DOKONYWANE, ABY NA OSTATNI DZIEŃ MIESIĄCA BYŁY NA KONCIE SZKOŁY CZYLI DO DNIA 29.10. 2021 ROKU

W PRZYPADKU DZIECI, KTÓRE MAJĄ ODLICZENIA Z TYTUŁU ODPISÓW PROSIMY O USTALENIE KWOTY DO ZAPŁATY TELEFONICZNIE Z  SEKRETARIATEM SZKOŁY!

   

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA OBIADY NA KONTO ZSO NR 6

NR KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY:

PKO BP

64 1440 1026 0000 0000 1252 2347

W TYTULE WPISUJEMY IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

ORAZ MIESIĄC, ZA KTÓRY WNOSIMY OPŁATĘ