OPŁATA ZA OBIADY ZA M-C CZERWIEC: - 44,80 PLN 

PŁATNE:

OD DNIA 01.06.2015

DO DNIA 07.06.2015

 

ZA NIETERMINOWĄ WPŁATĘ BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE!

  W PRZYPADKU DZIECI, KTÓRE MAJĄ ODLICZENIA ZA M-C MAJ, PROSIMY  O USTALENIE KWOTY DO ZAPŁATY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Zebrania z Rodzicami rozpoczną się o godzinie 17.00. Na spotkaniach będą podane propozycje ocen na koniec roku szkolnego 2014/2015.

 

klasa IA - s.14

klasa IB - s.24

klasa IC - s.31

klasa IIA - s.13

klasa IIB - s.22

klasa IIC - s.21

klasa IIIA - s.23

klasa IIIB - s.15

klasa IIIC - s.25

klasa O - s,37

klasa Ic - s.39

klasa IIc - s.38

klasa IVc - s.33

klasa Vc - s.34

klasa IN - s.32

klasa IIIN - s. 36

klasa ILN - s.40

klasa IILN - s. 35

 

godz. 17.30 - spotkanie dyrektora szkoły z Rodzicami dzieci niedosłyszących

 

OPŁATA ZA OBIADY ZA M-C MAJ: - 64,00 PLN

PŁATNE:

OD DNIA 01.05.2015

DO DNIA 07.05.2015

 

ZA NIETERMINOWĄ WPŁATĘ BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE!

  

W PRZYPADKU DZIECI, KTÓRE MAJĄ ODLICZENIA ZA M-C KWIECIEŃ, PROSIMY  O USTALENIE KWOTY DO ZAPŁATY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

24 kwietnia od godz. 12:00

serdecznie zapraszamy na

Dzień Otwarty Szkół dla Dzieci Niedosłyszących