W ramach szkolnego programu ,, Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole" wychodząc naprzeciw Uchwale Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w roku szkolnym 2015/2016 podejmujemy działania zmierzające do przeciwdziałania agresji i przemocy ze strony rówieśników, wzmacniania postaw prospołecznych, właściwej reakcji oraz zachowań asertywnych dzieci i młodzieży wobec agresji werbalnej i fizycznej, cyberprzemocy i ksenofobii.  Nadrzędnym celem programu jest wspomaganie uczniów w ich całościowym rozwoju tak, aby byli przygotowani na miarę swoich możliwości do życia w zgodzie z ludźmi i z samym sobą.
  W zakresie programu przewidziano następujące działania:
 

BEZPIECZNY UCZEŃ W BEZPIECZNEJ SZKOLE

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

TEMATYKA

PROPONOWANE FORMY DZIAŁAŃ

1. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

konserwatorium na wos-ie – konkurs międzyklasowy

 

2. Relacje międzyludzkie

 (dziecko – rodzina, nauczyciel – uczeń, grupa rówieśnicza)

warsztaty psychologiczno – pedagogiczne

ankieta SU kierowana do pierwszoklasistów nt. „Bezpieczeństwo w szkole – moje pierwsze spostrzeżenia”.

Prezentacja multimedialna.

 

3. Bezpieczne zachowanie w domu, na ulicy. Zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna.

 

spotkanie z inspektorem ds. nieletnich, z przedstawicielem Straży Pożarnej, z ratownikiem medycznym

4. Ochrona dóbr osobistych człowieka a przemoc w szkole.

spotkanie z prawnikiem lub kuratorem sądowym, scenki dramowe – jako metoda pracy na godzinach wychowawczych

5. Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić.

warsztaty z lekarzem toksykologii, konkurs plastyczny

6. Kibole, brokersi, grupy podwórkowe – zagrożenia.

spotkanie z inspektorem ds. nieletnich – 100 pytań do…

 

7. Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

 

spotkanie z osobą niepełnosprawną, szkolenie z podstaw  orientacji przestrzennej umożliwiające pomoc niewidomemu, film o niepełnosprawności

 

8. Nie jesteś sam (problem biedy, choroby, sieroctwa społecznego lub          „eurosieroctwa”).

spotkanie z przedstawicielem MOPS – u.

9. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.

spotkanie z prawnikiem  lub wyjście do sądu.

 

 

Drodzy rodzice, w najbliższą środę 18.11.2015 w godz. 17:00- 18:00 zapraszamy na konsultacje.

Święto Niepodległości

W ostatnich dniach obchodziliśmy w naszych szkołach radosne Święto Niepodległości. Nasi najmłodsi uczniowie wykonywali kotyliony, układali okolicznościowe puzzle, malowali kolorowanki z patriotycznym motywem, obejrzeli również prezentację multimedialną. Starsi uczniowie wysłuchali bogato ilustrowanej muzycznie audycji, wzięli udział w niepodległościowym quizie a niektórzy przygotowali niepodległościowy gadżet. Wszyscy uczniowie przygotowali w swoich klasach okolicznościowe gazetki. Wspomniane działania były przygotowane przez „Wasze Panie od Historii”, pomagali również wychowawcy klas. Warto dodać, że jak co roku, licznie uczestniczyliśmy w gdyńskiej Paradzie Niepodległości oraz w Biegu Niepodległości. W przyszłym tygodniu czeka nas rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą gazetkę klasową oraz konkursu na niepodległościowy gadżet.

Justyna Jellonnek 

 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie odbył się Festiwal piosenki w języku migowym. Nasi uczniowie:  Weronika Bielska i Oliwia Makowska z kl. 6c oraz Agnieszka Konkol i Piotr Rozbicki z klasy 3c, podjęli trudną próbę migania w Polskim Języku Migowym, reprezentując naszą szkołę w Festiwalu. Uczniowie wdzięcznie przedstawili piosenkę wg wiersza Czesława Miłosza „Przypowieść o maku” / oryginalnie wykonany przez Agnieszkę Chrzanowską .

Nasz występ bardzo podobał się widzom i przyniósł naszym uczniom sukces.

Uczniów przygotowały panie logopedki: Małgorzat Folkierska – Żukowska i Marzena Kitłowska – Kurpiel.  Polski tekst wiersza  przełożyła  na Polski Język Migowy mama naszego ucznia, p. Iwona Rozbicka.

Debiutem był również pozakonkursowy występ czterech dziewczynek słyszących z kl. 1 B Gimnazjum10.: Kingi Kostuch, Martyny  Czarneckiej, Angeliki Twardowskiej i Marty Szmidt.

Uczennice uczyły się pod kierunkiem pań: Marzeny Kitłowskiej – Kurpiel i Beaty Baranowskiej.

 Dziewczynki przedstawiły tę samą piosenkę wzbudzając podziw niesłyszących widzów i ich nauczycieli.

Teraz oczywiście należy oczekiwać występu integracyjnego  - już wkrótce w naszej szkole.

Małgorzata Folkierska- Żukowska                     

                                                                                                               

6 listopada uczniowie klas 0-III wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Śniadanie daje moc! Nasi najmłodsi uczniowie przygotowywali w tym roku zdrowe Kosmiczne kanapki, zapraszamy na relację zdjęciową z tym przepysznie kolorowych zajęć.