W ramach realizowanych przez Gminę Miasta Gdyni projektów pn "Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni" oraz "Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni", nasza Szkoła realizowała zajęcia dodatkowe dla uczniów, doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Dzięki środkom finansowanym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 również zakupiono dla szkoły m.in. wyposażenie pracowni przedmiotowych, sprzęt komputerowy, sprzęt specjalistyczny. Projekt  był realizowany w okresie 01.09.2016 - 31.10.2018 r.