ORGANIZACJA I ZASADY NAUKI ZDALNEJ

Organizacja pracy – informacje ogólne:

 1. Nauka zdalna odbywa się z zachowaniem obowiązującego planu lekcji, jednakże spotkania online trwają 30 minut.
 2. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, koła zainteresowań i inne zajęcia dodatkowe odbywają się zdalnie.
 3. Zajęcia zdalne, realizowane na platformie Teams, z opcją wykorzystania połączeń wideo, audio.
 4. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana w dzienniku elektronicznym.
 5. W przypadku nieobecności nauczycieli uczniowie mają tzw. „okienko”.
 6. W przypadku zagubionego lub niedziałającego hasła do Teams należy skontaktować się z wychowawcą.
 7. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do bieżącego sprawdzania informacji w dzienniku elektronicznym i wiadomości na stronie szkoły.
 8. Konsultacje nauczyciela z rodzicami odbywają się po wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym formy i terminu – zdalnie poprzez konto dziecka na platformie Teams.

Zakazane jest nagrywanie i rozpowszechnianie utrwalonego podczas lekcji wizerunku i głosu nauczyciela oraz uczniów.

 

Zasady pracy zdalnej dla uczniów:

 1. Dbamy o siebie i swoje miejsce pracy zdalnej: wietrzymy pokój, dobrze się wysypiamy, a przed lekcjami jemy śniadanie, korzystamy z toalety. W trakcie zajęć pamiętamy o nawodnieniu organizmu. Przerwy pomiędzy łączeniami wykorzystujemy na rozluźnienie, wstanie od biurka i zjedzenie drugiego śniadania.
 2. Punktualnie dołączamy na kolejne lekcje, widoczne w kanale przedmiotu w formie zorganizowanego spotkania.
 3. Mikrofon uruchamiamy tylko podczas wypowiedzi, co zminimalizuje zakłócenia dźwięku.
 4. Do odpowiedzi zgłaszamy się przez podniesienie „łapki” dostępnej w Teamsach.
 5. Regularnie sprawdzamy wiadomości i zadania na Teamsach .
 6. Wykonując prace zadane przez nauczycieli pamiętamy o staranności i terminowości, dbamy aby przesyłane zdjęcia prac były czytelne.
 7. Uczniowie do komunikacji wykorzystują czat, nie tworzą grup.
 8. Problemy techniczne, organizacyjne, inne zgłaszamy wychowawcy klasy.
 9. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania zgłaszamy na bieżąco nauczycielom.
 10. Pamiętamy o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji.
 11. W razie potrzeby komunikujemy się za pomocą dziennika elektronicznego z panią pedagog Wiolettą Somnicką i panią psycholog Joanną Bożek.

 

Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w Internecie.