Katarzyna Kozieł - logopeda

 więcej informacji już wkrótce...

Marzena Kitłowska - Kurpiel - surdologopeda

Logopedka, polonistka, instruktor teatralny, nauczyciel języka migowego, realizator telewizyjno-filmowy. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim i w Łódzkiej Szkole Filmowej. Założyciel Fundacji „Kolebka” i członek Rady Programowej Fundacji „Semper Art” zajmujących się ochroną, rozwojem i propagowaniem polskiego dorobku i dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji, rękodzieła, twórczości ludowej i ginących zawodów w Polsce i poza jej granicami. Ukończyła nawet kurs garncarstwa. Autorka książki opartej o wieloletnie doświadczenia zawodowe pt. „Trening słuchowy” przeznaczonej dla logopedów, rewalidatorów, pedagogów, wykładowca W Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Chętnie zabierze  uczniów w podróż z językiem polskim, jego pięknym brzmieniem i wersją migową, ale i na warsztaty rękodzielnicze, nauczy jak napisać scenariusz i zmontować  film. Zainteresowania to nieustannie teatr, film, malarstwo, literatura, psychologia-aspekty rozwijania osobowości.