Tak wyglądał piątek 18 października w klasie czwartej. Artystycznie i pracowicie :)