To kampania społeczna podsumowująca działania podjęte dla uczczenia Roku Janusza Korczaka, której celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa i uwrażliwienie go na fakt, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami i mogą korzystać z przysługującym im praw. Początek kampanii został przewidziany na 20 listopada.

Data ta nie jest datą przypadkową. 20 listopada to rocznica uchwalenia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka w 1989 roku. Niezależnie od dnia obchodów, komunikat jest ten sam: prawa dzieci wciąż są naruszane, trzeba więc stale o nich przypominać.
*Sięgnijcie do Statutu Szkoły i przygotujcie jedno prawo ucznia i jeden obowiązek.
Zapisane na kartkach prawa i obowiązki umieśćcie na drzwiach każdej klasy- będą nam cały rok      przypominały, że prawa należy na równi respektować z obowiązkami.
 
*Napiszcie artykuł do szkolnej gazetki.
* Przygotujcie prezentację multimedialną.
 
10 grudnia podsumowanie Waszych działań. Powodzenia!
 
D. Durowska , A. Gradowska, J. Jellonnek